SocrateCloud este pregătit pentru declarația 394

Date: 07-07-2016
Author: Alina Răfoi

SocrateCloud_este_pregatit_pentrunoua_declaratie_394.png

 

SocrateCloud ERP este pregătit încă din luna aprilie să genereze declarația 394 privind livrările și achizițiile efectuate pe teritoriul României de către persoanele înregistrate ca plătitoare de TVA, punând la dispoziția clienților săi un manual de utilizare în care se regăsesc toate informațiile necesare în vederea pregătirii corecte și complete a datelor sursă, astfel încât generarea declarației să se facă corect.


Formularul D394 se va depune începând de luna viitoare la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului, inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

Având în vedere că noile reglementări au intrat la începutul acestei luni în vigoare, contribuabilii care au perioada fiscală luna calendaristică vor depune începând cu luna august noua variantă a documentului fiscal.


Cu ce vine nou declarația 394?


Unele dintre cele mai importante modificări cu care vine declarația 394 modificată începând cu 1 iulie sunt:


  • Toți plătitorii de TVA care realizează tranzacții pe teritoriul României declarau până acum doar operațiunile realizate cu alți plătitori de TVA. Noul format prevede faptul că persoanele plătitoare de TVA vor trebui să raporteze toate tranzacțiile indiferent dacă acestea sunt realizate cu firme care plătesc TVA sau cu persoane fizice sau juridice care nu plătesc TVA.
  • Se elimină obligația furnizării de informații referitoare la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul României, care au fost deja completate în declarația 390.
  • Potrivit instrucțiunilor de completare a declarației 394, în noua variantă, nu trebuie să fie declarate operațiunile de import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA).
  • În noua variantă, pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2016, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 de lei, precum și în ceea ce privește livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, trebuie să fie completat numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile și TVA aferentă, defalcate pe cote de TVA.
  • Potrivit instrucțiunilor de completare a declarației 394, în noua variantă, nu trebuie să fie declarate operațiunile de import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA).

Acestea sunt doar câteva dintre noutățile cu care vine declarația 394. Îi invităm pe toți utilizatorii SocrateCloud să consulte manualul de utilizare în vederea pregătirii corecte și complete a datelor sursă, astfel încât generarea declarației să se facă corect.

 

Intrebari? Contactați-ne și discutați cu unul dintre specialiștii BITSoftware.

Share

Arhivă

mai mult...