Cele mai importante criterii de performanță pentru companiile de construcții

Date: 11-08-2023
Author: Alina Răfoi

Criterii performanta constructii blog

Prin implementarea și monitorizarea unor criterii de performanță, managerii companiilor din sectorul construcții pot obține informații relevante privind performanța activităților, potențialele surse de eroare a proceselor sau ariile operaționale care necesită optimizare.

Utilizarea criteriilor de performanță în cadrul companiilor din sectorul Construcții contribuie la:

 • îmbunătățirea procesului decizional prin identificarea punctele forte și punctele slabe ale operațiunilor și luarea unor decizii bazate pe date concrete pentru a îmbunătăți eficiența activităților
 • gestionarea eficientă a resurselor prin urmărirea diferitelor tipuri de costuri (cu forța de muncă, cu materiile prime și materiale, cu utilizarea echipamentelor) pot fi identificate zonele în care resursele sunt irosite, permițând o mai bună gestionare a acestora pentru a îmbunătăți performanța generală
 • creșterea satisfacției clienților prin evaluarea succesului proiectelor prin prisma satisfacției clienților și creează baza îmbunătățirii calității livrabilelor astfel încât să răspundă unor standarde din ce în ce mai înalte
 • îmbunătățirea conformității prin evaluarea gradului de conformitate cu normele legislative privind siguranța, protecția mediului și alte reglementări legale specifice, permițând identificarea și corecția neregulilor 

Ce criterii de performanță e important să monitorizați? Iată câteva exemple:

 • Încadrarea în timp măsoară progresul proiectului de construcții în raport cu calendarul stabilit, indicând capacitatea companiei de a respecta termenele limită.
 • Încadrarea în buget evaluează progresul proiectului de construcții în raport cu bugetul alocat, indicând performanța financiară a proiectului.
 • Costurile cu forța de muncă cumulează costurile asociate resurselor umane implicate direct în proiectul de construcții, indicând eficiența utilizării resursei umane.
 • Costurile cu materiale însumează cheltuielile cu resursele materiale utilizate în proiectele de construcție, indicând eficiența aprovizionării.
 • Utilizarea echipamentelor măsoară gradul de folosire al utilajelor și echipamentelor necesare în proiectul de construcții.
 • Satisfacția clienților măsoară capacitatea de a răspunde cerințelor clienților în ceea ce privește calitatea și promptitudinea livrării proiectului de construcții.
 • Calitatea proiectului evaluează calitatea prin indicatori precum acuratețea în raport cu specificațiile, durabilitatea și, de ce nu, estetica.
 • Sustenabilitatea reflectă eficiența eforturilor companiei de gestionare a deșeurilor, reducere a consumul de energie și a emisiilor poluante, indicând impactul activităților sale asupra mediului.

Urmărind indicatorii cheie de performanță companiile de construcții pot dobândi o imagine mai clară asupra performanței și progresului propriilor operațiuni, obținând date obiective care să le faciliteze deciziile de îmbunătățire a eficienței activităților și de creștere a calității proiectelor livrate.

Cu 30 de ani de experiență, BITSoftware furnizează firmelor care activează în domeniul construcțiilor o soluție completă și integrată care le ajută la gestiunea eficientă a tuturor proceselor din companie: achiziții, managementul contractelor, costurilor, consumurilor, salariaților, echipamentelor și utilajelor, maximizând profitul printr-o execuție eficientă a fiecărui proiect și prin posibilitatea gestionării mai multor proiecte cu resurse mai puține, prin integrarea și automatizarea proceselor cheie. 

Descoperiți SocrateERP, soluția completă pentru construcții

 

Share

Categorii

mai mult...

Arhivă

mai mult...