SocrateCloud şi paradigma “You can change anything - anytime”

Date: 21-05-2014
Author: Bit Software

Încă de la primul contact cu “strămoşul” sistemului ERP&CRM SocrateCloud, Compiere, mi-a atras atenţia afirmaţia “you can change anything - anytime”. Cu toate că aveam în momentul respectiv o bogată experienţă şi activitate în implementarea de ERP, afirmaţia mi s-a părut cel puţin avangardistă. Ştim cu toţii, atât consultanţii implicaţi, cât şi clienţii, că efortul de implementare al unui ERP este unul considerabil şi nu de puţine ori, de-a dreptul dureros. Deci, după ce în sfârşit reuşeşti să faci lucrurile să meargă, cum să vrei să mai modifici ceva? Din contră, afirmaţia e “nu vă mai atingeţi de ceea ce merge bine!”. Şi totuşi, uite că după ceva timp de la momentul respectiv, m-am regăsit la finalul anului trecut exact în ipostaza de a demonstra pe viu “you can change anything - anytime”. Un client cu o implementare funcţională şi stabilă, ne roagă să-l ajutăm în modificarea nivelului de urmărire a costurilor pe gestiune. A fost momentul în care exact afirmaţia cu pricina mi-a răsunat în urechi, dar de data asta chiar trebuia demonstrată!

Cum s-ar spune, mi-am luat inima în dinţi şi, înarmat cu cea mai nouă versiune de SocrateCloud, am pornit pe drumul schimbării. Pentru a înţelege cele ce urmează, am să fac o paranteză şi am să vă prezint pe scurt capabilităţile sistemului pe arealul gestiunii costurilor.

SocrateCloud lucrează cu două noţiuni şi anume “Metodă costuri” şi “Nivel costuri”. Metoda este cea care indică să zicem “formula de calcul” pentru cost, iar SocrateCloud ştie mai multe astfel de formule, unele consacrate cum ar fi: FIFO (first in/first out), LIFO (last in/first out), PMP (preţ mediu ponderat), Cost standard, iar altele mai puţin uzitate, precum: Preţ mediu comandă, Ultimul preţ comandă, Ultimul preţ factură. Nivelul este cel ce indică “entitatea” la care metoda aleasă se va aplica. Nivele suportate de SocrateCloud fiind: Titular, Societate, Gestiune, Lot/partidă. Date fiind cele două, metoda şi nivelul, SocrateCloud oferă o flexibilitate sporită în gestionarea costurilor, atât din perspectivă managerială cât şi din cea impusă de legislaţia ce se aplică beneficiarului de ERP.

Revenind, la finalul anului, la clientul despre care vă povestesc, eram în situaţia în care acesta lucra deja folosind metoda “FIFO”, pe nivelul “Societate”, având mai multe gestiuni. Dată fiind dezvoltarea SocrateCloud şi apariţia nivelului “Gestiune”, clientul îşi arată disponibilitatea pentru a face efortul de trecere la noul nivel de evidenţă a costurilor, fapt ce i-ar aduce o evidenţă detaliată a valorilor din gestiunile sale. Desigur, existau şi constrângeri, trecerea să se facă la final de an şi să fie oprită “producţia” cât mai puţin timp.

Am acceptat provocarea şi am pornit la drum. Am elaborat planul de implementare a cerinţei de schimbare, l-am agreat cu clientul şi am pornit simularea pe un mediu de test, întrucât, fiind prima încercare de acest gen, nu voiam să am surprize la implementarea în mediul de producţie. Simularea a funcţionat perfect şi astfel ni s-a reconfirmat că afirmaţia noastră stă în picioare. A venit şi momentul aplicării în mediul de producţie, unde totul s-a realizat fără incidente. S-a efectuat un inventar complet ce a durat o zi, în paralel s-au golit toate gestiunile şi costurile aferente de pe nivelul vechi. În următoarea zi s-a trecut la nivelul nou şi s-au finalizat inventarele. S-au pornit livrările. În a treia zi s-au verificat valorile. Rezultatul? Cel scontat! Modificarea a fost realizată cu succes, respectând şi contrângerile de timp avute. La aceasta au contribuit atât utilizatorii implicaţi, cât şi arhitectura sistemului ERP SocrateCloud care permite aplicarea conceptului “you can change anything - anytime'' și astfel diminuează timpul de oprire a producţiei pe durata unui inventar, doar la durata efectuării inventarului faptic. Fără de acestea, dorinţa de modificare exprimată de client nu s-ar fi putut realiza, cel puţin nu într-un interval atât de scurt.

Am finalizat proiectul cu succes şi am dovedit încă o dată că SocrateCloud ERP&CRM poate face faţă modificărilor aşa cum se afirma încă de la bun început “you can change anything - anytime” !

Share

Archive

more...