Online banking în SocrateCloud - eficiență crescută și costuri reduse de operare

Date: 14-05-2014
Author: Bit Software

În acest moment SocrateCloud este integrat cu sistemele online banking puse la dispoziţia clienţilor de către băncile comerciale din România, respectând standardele MT100 şi MT940.

Funcţionalitatea este livrată sub forma unei componente accesibilă clienţilor SocrateCloud în abonamentul de mentenanţă. Platforma oferă în acest moment variante de transfer verificate şi testate pentru sistemele online banking ale băncilor cu care colaborează majoritatea clienţilor, dar este deschisă şi poate fi adaptată cu uşurinţă pentru a răspunde şi altor sisteme online banking, respectând standardele internaţionale MT100 şi MT940. Aceste standarde sunt acceptate internaţional din perspectiva prelucrării datelor din surse externe.

Sistemele online banking integrate în acest moment sunt:

 • BCR

 • BRD

 • ING

 • Piraeus

 • RBS

 • Volksbank

 • Unicredit

Beneficiile majore pe care le generează integrarea cu sisteme de online banking sunt:

 • Creşterea eficienţei prin:

  • planificarea şi aprobarea plăţilor

  • controlul fluxului de numerar/cash-flow-ului

  • prelucrarea unui volum mare de date în timp redus şi cu eliminarea operării greşite

 • Reducerea costurilor de operare prin:

  • reducerea timpului de operare a extraselor bancare, de la aproximativ 3 minute pe tranzacţie la sub un minut, inclusiv cu operaţiile de alocare

  • exportul direct al plaţilor şi eliminarea operării duale, o dată în sistemul ERP şi încă o dată în OnLine Banking

 • Creşterea satisfacţiei clienţilor prin:

  • efectuarea corectă şi la timp a plăţilor

  • operare uşoară şi rapidă

  • alocarea corectă a încasărilor şi plăţilor

  • obţinere informaţii în timp real

Operaţiile de trezorerie din cadrul unei companii, din perspectiva integrării cu sistemele de online banking sunt:

1. Plăţile: aprobarea şi exportul

Funcţionalitatea acoperă selecţia propunerilor de plată, aprobarea şi exportul acestora precum şi concilierea acestora pe extrasul de cont bancar importat. În acest fel se elimină înregistrarea duală a plăţilor şi diminuarea riscului de operare eronată. Beneficiul major este acela de a avea situaţia plăţilor în timp real.

Pregătirea plăţilor reprezintă un proces de selecţie a plăţilor de efectuat, bazat pe solduri şi scadenţe. Se opereză la nivel de bancă şi cont bancar şi prezintă criterii multiple de selecţie a surselor pentru plată şi nivele de aprobare multiple prin definirea workflow-ului aferent (la nivel de fereastră/tip document). Automat după efectuarea aprobărilor, pentru detaliile aprobate, se generează plăţi şi alocare automată cu facturile aferente pentru plăţile generate.

Exportul plăţilor, conform standard MT100, se poate realiza în calup sau pentru o singură plată. Fişierul pe structura standardul MT100 este adaptat specificului fiecărei bănci cu care există în acest moment integrare online banking. Exportul plăţilor reduce timpul de operare duală şi elimină riscul de operare greşită.

2. Extrasele bancare şi încasările: importul, concilierea şi generare alocări

Cu importul automatizat al extraselor, generarea controlată a încasărilor, concilierea plăţilor deja generate şi efectuarea alocărilor cu facturile aferente se obţine o performanţă sporită în ceea ce priveşte operarea în timp real. Eliminarea operării manuale, și verificarea doar a extrasului deja importat, reduc timpul acordat acestei operaţiuni şi în acelaşi timp diminuează/reduc incidentele de operare greşită.

Importul de extrase cont bancar, conform standard MT940, se poate realiza pentru o perioadă sau doar pentru o zi. Fişierul pe structura standardul MT940 este adaptat specificului fiecărei bănci cu care există în acest moment integrare online banking. Există ecran specific de vizualizare extrase pentru confruntarea rezultatelor din aplicaţie cu cele ale băncii.

Există, de asemenea, posibilitatea mapării pentru autocompletarea tipurilor diverselor cheltuieli (comision, dobândă etc) şi definirea corectă a conturilor IBAN pe terţi pentru maparea automată a acestora în detalii extras cont.

Pentru extrasele de cont deja importate se pot efectua concilieri plăţi, deja definite şi exportate, cu detaliile aferente şi se pot realiza alocări încasări cu facturile client aferente. Atât procesul de conciliere, cât şi cel de alocare reprezintă procese controlate şi nu se permite dublarea documentelor generate deja.

Share